Vergoedingen

Vergoedingen klikgebit

Indien uit het onderzoek blijkt dat een klikgebit de beste optie is, zal de tandarts-implantoloog bij de zorgverzekeraar een machtigingaanvraag indienen. Wanneer dit gehonoreerd wordt, dan zullen de kosten van het plaatsen van de implantaten 100% vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Voor het aanmeten van het uiteindelijke klikgebit bestaat er een eigen bijdrage, de tandprotheticus zal u hierover informeren.

Wanneer de machtigingsaanvraag afgewezen wordt, kunt u er voor kiezen de implantaten zelf te bekostigen. De verzekeraar zal dan het klikgebit overeenkomstig vergoeden als in de situatie waarin de machtigingsaanvraag wel werd goedgekeurd.

Het is belangrijk om te beseffen dat een klikgebit een investering op de lange termijn is die de kwaliteit van leven van de patiënt aanzienlijk kan verbeteren. Het kan helpen bij het eten, praten, en lachen met meer vertrouwen en comfort.

Voor meer informatie;: